La météo de

Agnès Armengol, Colegio (en Sabadell)